Program Členské schůze 28.2.2020

1. Schválení řídícího schůze, zapisovatele, ověřovatele, jednacího řádu, volebního řádu
2. Schválení programu schůze
3. Představení výboru
4. Diskuse
5. Volba výboru
6. Schválení stanov
7. Informace o dění v loňském roce 2019, počtu členů, návrhu výše příspěvků
8. Diskuse
9. Schválení bodu 7.
10. Akce pro rok 2020
11. Návrh rozpočtu
12. Diskuse
13. Schválení rozpočtu na rok 2020
10. Závěr