Přihláška za člena H.O.G. Pilsner Chapter

Přihlašuji se za člena Harley Owners Group Pilsen Chapter a zavazuji se že budu plnit členské povinnosti a řídit se stanovami tohoto občanského združení a ctít naše desatero.

Pole s hvězdičkou jsou povinná. Bez jejich vyplnění přihlášku systém neodešle.